De Havenkerk heeft contact met of maakt deel uit van:

  • De Raad van Kerken Sassenheim van waaruit enkele activiteiten gezamenlijk worden georganiseerd.
  • De plaatselijke voedselbank – Jaarlijks wordt een tassenactie uitgegeven waarbij leden boodschappentassen vullen met producten.
  • Pastoresconvent - De voorgangers/kerkelijk werker hebben altijd deelgenomen aan het lokale pastoresconvent (vergadering van alle Sassenheimse voorgangers).
  • Parkdienstcommissie – Met een gezamenlijke openluchtdienst in het park luiden de kerken het nieuwe seizoen in (rond de 1.000 bezoekers).
  • Vorming en toerusting - Deze commissie waarin de kerken van Warmond en Sassenheim zijn vertegenwoordigd, stelt een jaarprogramma op dat bol staat van interessante bijeenkomsten en activiteiten op het gebied van vorming en toerusting.
  • Welzijn Teylingen – Na realisatie van het Havencafé (ontmoetingsplaats met activiteit / eten voor omwonenden /geïnteresseerden), is er direct contact met de gemeente.

Van oudsher wordt  met de CGK-gemeenten van Lisse en Hillegom samengewerkt op het gebied van jeugdwerk en het jeugdkamp. Momenteel zijn we zoekende hoe dit met alle ontwikkelingen vorm gegeven moet worden.

Op de NGK gemeente van Oegstgeest wordt zo nu en dan een beroep gedaan voor ondersteuning van het muziekteam.

De statistieken van het leden bestand van de Havenkerk.

Statistieken 2016