Ontstaan

Op 30 oktober 1924 werd in een speciale dienst o.l.v. ds. Van der Ven uit Lisse en ds. A. Zwiep, predikant te Hillegom, de gemeente Sassenheim officieel als zelfstandige gemeente geïnstitueerd met toestemming van de toenmalige classis Amsterdam. De inhoud van de preek betrof Handelingen 10 vers 24-29.

logo

Wie zijn Wij

Wij zijn een kleine gemeente met ± 150 leden (volwassenen en kinderen). Wij ontmoeten elkaar elke zondagochtend. Om 10.00 uur starten we met een eredienst en daarna drinken we informeel koffie in de ontmoetingszaal. Onze gemeente kenmerkt zich door oprechte betrokkenheid en belangstelling voor elkaar. Daarnaast staan wij bekend om onze liturgische diversiteit. Dat wil zeggen dat onze diensten in woord en in muziek open en toegankelijk zijn en inhoudelijk verankerd in de Bijbel. Doordeweeks zijn er verschillende activiteiten en is er alle ruimte om zelf activiteiten te ontplooien. Wij willen graag een rust- en schuilplaats zijn in de huidige drukke samenleving, daarbij rustend en schuilend in Gods liefde en aandacht.