Ontstaansgeschiedenis Havenkerk

Op 30 oktober 1924 werd in een speciale dienst o.l.v. ds. Van der Ven uit Lisse en ds. A. Zwiep, predikant te Hillegom, de gemeente Sassenheim officieel als zelfstandige gemeente geïnstitueerd met toestemming van de toenmalige classis Amsterdam. De inhoud van de preek betrof Handelingen 10 vers 24-29.

logo

Huidige Structuur

Naast de kerkenraad zijn er drie werkgroepen, aangevuld met gemeenteleden (m/v): een diaconale werkgroep , een pastorale werkgroep en een liturgiecommissie.
De vrouwelijke leden van de diaconale- en pastorale werkgroep leggen de belofte van geheimhouding af.

logo versie 2

Geloven

Sassenheim heeft zich zeker vanaf 1958, met de komst van ds. Den Boer, onderscheiden van de landelijke CGK. Vanaf dat moment werd de identiteit van Sassenheim onder meer bepaald door vrijheid in de liturgie (inrichting van dienst en kerkruimte). Bij het beroepen van een volgende predikant, werd gezocht naar voorgangers die deze lijn wilden vasthouden en voortzetten. Vaak werd gebalanceerd op de rand van wat de classis kon goedkeuren. Een beweging die ook publiek trok vanuit de streek dat zich hierbij thuis voelde. Zo werd Sassenheim een streekgemeente en deels een vluchthaven voor leden die elders niet konden of mochten aarden. Elke volgende predikant trok weer nieuw publiek. Zo ontstond een kleine, hechte gemeenschap met een grote onderlinge betrokkenheid, die momenteel rond de 160 leden telt.
De gemeente van Sassenheim is de afgelopen twee jaar een meer missionaire weg ingeslagen. Dit komt vooral tot uiting in de liturgie, het kringenwerk, de alpha cursus en het Havencafé (ontmoetingsplaats met activiteit/eten voor omwonenden/geïnteresseerden).

Lees meer over de Havenkerk in de Gastenfolder